• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Motorferdsel i utmark og vassdrag

1. Informasjon

I hht lov er det  i utgangspunktet ikke tillatt med motorisert ferdsel i utmark og vassdrag - med noen få unntak. En må derfor søke om tillatelse for å kunne kjøre dersom ikke transporten er direkte hjemlet i lovverket. Dette er alt omtalt i motorferdselloven, forskrifter og kommunale retningslinjer. Se nærmere info om lovverket her:
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/motorferdsel-regulering-utmark/

De kommunale retningslinjene for behandling av dispensasjonnsaker finner du her:
Motorferdsel i utmark - HÆGEBOSTAD KOMMUNE (haegebostad.kommune.no)

Verneområdet:
For transport i verneområde må alle ha tillatelse etter verneforskriftene som blir håndhevet av SVR.  Denne søknaden skal i såfall vedlegges kommunal søknad. Kommunen vil deretter sende denne videre.
http://www.nasjonalparkstyre.no/svr/Tiltak-og-prosjekt/Soknadskjema/

Sørg for at alle papirer som skal vedlegges søknaden (kart, erklæringer, søknad SVR m.m.) er tilgjengelig før du fyller ut søknaden, slik at disse kan bli lastet opp og vedlagt.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader